Tandvård

Rotfyllningar

Rotfyllningar är ett vanligt ingrepp som inte gör ont! Vi behandlar tänder och omgivande vävnad som blivit infekterad eller som gör ont.

När tandens inre mjukdelar, den så kallade pulpan blir inflammerad måste man göra en rotbehandling, en så kallad endodontisk behandling. Pulpan består av blodkärl och nerver och en inflammerad pulpa ger molande värk, känslighet för kyla eller värme och svullnad.

Pulpan kan bli inflammerad eller skadad på grund av karies, läckande fyllningar eller att du pressar dina tänder. Vi kan hjälpa dig att ta reda på vad det är som gör ont i dina tänder i samarbete med rotfyllningsspecialist, röntgenspecialist och en bettfysiolog.

Vid en rotbehandling tar tandläkaren först bort den angripna pulpavävnaden, som sitter i tandens rotkanaler. Vi använder mikroskop, som gör det lättare att både rengöra och fylla de tunna rotkanalerna.

Du erbjuds lokalbedövning under behandlingen som gör den helt smärtfri.

Slutligen fylls tanden med en lagning eller täcks med en krona.  En rotfylld tand kan bli något skörare än en frisk tand, men kan hålla under många år framöver.
Här kan du läsa mer om rotfyllningar